HALV- eller HELDAGSUTBILDNINGAR
För företagare, egenföretagare, kommunikatörer, HR-avdelningar, kommuner, organisationer, m fl.
- ”Attrahera mera - marknadsföring med (mobil) film”.
- ”Sätt färg på din kund och skapa kundattraktion”.
 
För arbetsmarkandenheter, stöd & matchningsföretag, Arbetsförmedling, omställningsföretag, m fl.
- ”Video CV - marknadsför dig med rörlig bild”.
- ”Modernt jobbsökande - attrahera arbetsgivare”.
 
INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR
Skräddarsydda, målgruppsanpassade och inspirerande ”Attrahera Mera-Föreläsningar” inom:
-Jobb & karriär, rekrytering, employer branding, LinkedIn, marknadsföring och rörlig bild.
-Kris-, förändrings- och omställningsföreläsningar.
 
LEDARSKAP & FÖRETAGSUTVECKLING
-Mentorskap, coachning, yrkesrådgivning och personligt ledarskap för chefer och ledare.
-Grupp- & teamutveckling: kommunikation, samarbete och beteende med hjälp av Extended DISC.
-Projekt/ konsultuppdrag: Marknad, film, employer branding, rekrytering & personalförändringar.
 
JOBB OCH KARRIÄR
-Outplacement/ Omställning: Individuellt skräddarsydda program för övertaliga medarbetare.
Vägvalssamtal och yrkesrådgivning för anställda medarbetare i arbetsplatsförändring/ rehab.
-Aktiviteter inom Video-CV, Videoansökan, Videointervju och Videomarknadsföring. 
-JobMatch Talent: Personlig utveckling, jobbmatchning och yrkesguidning.
-Konsultuppdrag som coach, rådgivare och nyföretagarmentor.

KUNDER & SAMARBETEN