HJÄLPER FÖRETAG, ORGANISATIONER & ARBETSTAGARE ATT ATTRAHERA MERA

FÖRELÄSNING  UTBILDNING  RÅDGIVNING  COACHING  MENTORSKAP

LEDARSKAP

CHEF, LEDARE, TEAM
 Mentorskap eller coachning. När ni behöver lösnings-fokuserade och kreativa 
insatser inom personligt 
ledarskap och teambyggande. 


DISC - JOBMATCH TALENT
Beteende, kommunikation och mod inom ledarskap, team, försäljning, personlig utveckling, stresshantering, rekrytering och marknad.   


EMPLOYER BRANDING
Grundutbildning, nischad rådgvining eller skräddarsydda insatser mot specifika fokus-områden. Allt belyst från egen 
5-hörnsmodell. 

MARKNAD

RÖRLIG BILD/ VIDEO
Mobilfilm, sociala plattformar och klassiskt filmskapande mixat  med inspirerande föreläsningar, kreativa workshops och föreläsningar.   


SOCIALA MEDIER
När ni behöver övergripande hjälp med att strukturera upp era insatser kopplade till marknadsföring, reklam, public relations och branding,    


KONCEPTUTVECKLING
När ideerna tryter och ni behöver en filmare som inte tänker som alla andra. Breda penseldrag, extra mycket färg på kreativitet och attraktion.

JOBB & KARRIÄR

OUTPLACEMENT
Individuellt skräddarsydda program, målet är att uppsagda ges rätt stöd i förändringens andetag, finner långsiktig lösning och växer i nuet.   


SÖKA JOBB MED VIDEO
När du behöver hjälp med att söka jobb med  Video-CV, Videoansökan, Videointervju eller 
Video marknadsföring 


KARRIÄRCOACH
För chefer och ledare som vill utvecklas, nå mål, göra karriärsförändringar eller profilera/ stärka  sitt personliga varumärke på markanden.

KUNDER & SAMARBETEN