ATTRAMERA HJÄLPER ER ATT ATTRAHERA MERA

-Utbildningar, föreläsningar och projektinsatser:
Hjälper företag, företagare och organisationer att attrahera kandidater, kunder och besökare. 

-Utbildningar, yrkes- och karriärscoaching:
Hjälper jobbsökande att attrahera arbetsgivare, bli upptäckta av rekryterare och
lägga in turbon mot nya jobbet.

-DISC, workshops och lösningsfokuserade insatser: 
Stöttar ledare och chefer att skapa välmående team som attraherar likasinnade kandidater,
engagerade följare och nyfikna kunder.   

Här finns över 30 års erfarenhet, bred kompetens, välvilliga motivationsknuffar, fiffig kreativitet, pedagogisk inspiration och helikopterperspektiv.
 
Vi gör andra bättre. Vi gör er bättre. Vi gör dig bättre.