KOMMANDE  TILLFÄLLEN:
NOTERA: Ibland är dessa tillfällen öppna för allmänheten, ibland inte, då är de endast för vissa målgrupper.

TRYGGHETSRÅDET TRR: För dig som är inskriven och arbetsöskande via TRR:
"Lär dig skapa Video-CV med mobilen"

MALMÖ 26 mars
HALMSTAD: 15 april 
HELSINGBORG:  25 april
MALMÖ: 4 juni

KRIS2019.SE  Föreläsning  om krisbeteende/ Nedsläckt Land. Anmälan krävs.
HELSINGBORG: 10 april
 
OFFSÄK:  Föreläsning  om krisbeteende/ Nedsläckt Land. Anmälan krävs.
SUNDSVALL: 8  (länk kommer)

POLISEN MALMÖ: Föreläsning om krisbetende/ Nedsläckt Land med Prof. Misse Wester
MALMÖ: 9 maj (länk kommer)

FÖRETAGARDAGARNA ÄNGEHOLM: Öppen föreläsning (anmälan krävs) "Nedsläckt men upplyst"
ÄNGELHOLM: 11 maj 

FAMILJEN HELSINBORG: För företag i någon av kommunerna inom Familjen Helsingborg.
HELSINGBORG: 19 september:" DISC: Sätt färg på din kund och öka försäljningen"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JA, DU BOKAR MIG NÄR DU BEHÖVER INSPIRATION OCH MOTIVATION.
Tre upplägg: Föreläsning, Halvdag- eller Heldagsutbilding.  
Olika teman (kan även skräddarsys).


- Filmskapande (med mobil) och marknadsföring sociala medier .  
- Employer Branding/ Arbetsgivarvarumärke 
-DISC: Teman Ledarskap, Försäljning, Teambuilding, Marknadsföring, mm.
- Social recruiting, modernt jobbsökande.
- Jobbsökande med videos (video-cv, videoansökan, videointervju, videomarketing). 
- "Nedsläckt Land": Samarbeta, leva och leda utan el (SVTs TV-experiment). 


Sedan hösten 2017 har jag utbildat ca 700 personer. Allt från enmansföretag till represetanter från företag, organisationer och föreningar. Jag har utbildat  ledare, chefer, marknadsförare, kommunikatörer, säljare, elever och privatpersoner. Exempel på branscher: handel, besöksnäring, destinationsutveckling, bemannings/ rekryteringsföretag, omställningsföretag, fackförbund, hotell, m fl. 
Utbildningarna är omtyckta och givande och feedbacken är oftast väldigt hög (se nedan), referenser finns på alla.


 

FEEDBACK FRÅN UTBILDNINGAR/ FÖRELÄSNINGAR

Omdömme, Malmö Citysamverkan Mars 2019
Handelskammaren, Mars 2019
DOIT Ystad, Februari. Rekordnöjdhet!!
DOIT, Ystad januari.
Heldagsutbildning Filma med mobilen, Destination Kalmar, 22 jan 2019
Halvdags utbildning, Mobil Filmteknik, Sensus 17 jan 2019
Employer Branding, Halvdags utbildning på Akademi Båstad 9 jan/ 2019
3 timmars inspirationsföreläsning, Akademi Båstad 22 nov
Utvärdering Familjen Helsingborg 13 nov 2018
Gästlärare, Akademi Båstad, 19 nov.
Gästlärare Akademi Båstad, okt 2018
Ett svar från TRR oktober 2018
Ett svar från TRR oktober 2018
Feedback, Unionen, September 2018
Utvärdering från Familjen Helsingborg, våren 2018