KOMMANDE  TILLFÄLLEN:
NOTERA: Ibland är dessa tillfällen öppna för allmänheten, ibland inte, då endast för vissa målgrupper.

TRYGGHETSTIFTELSEN JOBBSÖKARSEMINARIER: Olika teman,
bl a LinkedIn, Personligt Varumärke och praktiskt jobbsökande
(för Arbetsförmedlare inom TSN omställningsprogram)
HELSINGBORG 21/8, 28/8, 4/9 och 18/9

FAMILJEN HELSINBORG: Öppen för företag/ företagre i kommunerna inom Familjen Helsingborg.
" DISC: Sätt färg på din kund och öka försäljningen"
HELSINGBORG 19 Sep


TRR TRYGGHETSRÅDET: Video CV - sök arbete med rörlig bild.
Öppen för deltagare inom TRRs  omställningsprogram

https://www.trr.se/kontakt/kontor/malmo/aktiviteter/lar-dig-skapa-video-cv-med-hjalp-av-mobiltelefonen-bb9de5dd-32fd-40fb-8ec1-1d80acd861f5/
MALMÖ 30 Sep

MALMÖ CITYSAMVERKAN: Halvdagsutbildning "Marknadsföring med mobilfilm.
(för  Citysamverkans medlemsföretag)
MALMÖ 10 okt

HANDELSKAMMAREN: Heldagsutbildning "Marknadsföring med mobilfilm.
(för Handelskammarens medlemmar)
MALMÖ 15 Okt

FAMILJEN HELSINBORG: Öppen för företag/ företagre i kommunerna inom Familjen Helsingborg.
Halvdagsutbildning "Marknadsföring med mobilfilm.
ÅSTORP 22 Okt

OFFSÄK: Föreläsning, Krishantering/ Nedsläckt Land.
HANINGE 5-6 Nov

TRR TRYGGHETSRÅDET: Video CV - sök arbete med rörlig bild.
Öppen för deltagare inom TRRs  omställningsprogram

https://www.trr.se/kontakt/kontor/malmo/aktiviteter/lar-dig-skapa-video-cv-med-hjalp-av-mobiltelefonen-cc7bb3de-15eb-4099-8c80-7f5820c131d0/
MALMÖ 19 Nov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DU BOKAR MIG NÄR DU BEHÖVER INSPIRATION OCH MOTIVATION.
Tre upplägg: Föreläsning, Halvdag- eller Heldagsutbilding.  
Följande teman (kan även skräddarsys).


- Filmskapande (med mobil) och marknadsföring sociala medier .  
- Employer Branding/ Arbetsgivarvarumärke 
-DISC: Teman Ledarskap, Försäljning, Teambuilding, Marknadsföring, mm.
- Social recruiting, modernt jobbsökande.
- Jobbsökande med videos (video-cv, videoansökan, videointervju, videomarketing). 
- "Nedsläckt Land": Samarbeta, leva och leda utan el (SVTs TV-experiment). 


Sedan hösten 2017 har jag utbildat ca 800 personer. Allt från enmansföretag till represetanter från företag, organisationer och föreningar. Jag har utbildat  ledare, chefer, marknadsförare, kommunikatörer, säljare, elever och privatpersoner. Exempel på branscher: handel, besöksnäring, destinationsutveckling, bemannings/ rekryteringsföretag, omställningsföretag, fackförbund, hotell, m fl. 
Utbildningarna är omtyckta och givande och feedbacken är oftast väldigt hög (se nedan), referenser finns på alla.

FEEDBACK FRÅN UTBILDNINGAR/ FÖRELÄSNINGAR

3M Peltor, heldagsutbildning Marknadsföring Mobilfilm, 16 maj.
TRR, Helsingborg, Heldagsutbildning film, 25 april
TRR, 26 mars
Familjen Helsingborg, mmars 2019
Omdömme, Malmö Citysamverkan Mars 2019
Handelskammaren, Mars 2019
DOIT Ystad, Februari. Rekordnöjdhet!!
DOIT, Ystad januari.
Heldagsutbildning Filma med mobilen, Destination Kalmar, 22 jan 2019
Halvdags utbildning, Mobil Filmteknik, Sensus 17 jan 2019
Employer Branding, Halvdags utbildning på Akademi Båstad 9 jan/ 2019
3 timmars inspirationsföreläsning, Akademi Båstad 22 nov
Utvärdering Familjen Helsingborg 13 nov 2018
Gästlärare, Akademi Båstad, 19 nov.
Gästlärare Akademi Båstad, okt 2018
Ett svar från TRR oktober 2018
Ett svar från TRR oktober 2018
Feedback, Unionen, September 2018
Utvärdering från Familjen Helsingborg, våren 2018