FÖRELÄSNING - UTBILDNING
-------------------------------------------------------------------

MOBIL FILMTEKNIK
Workshop: Lär dig att filma och klippa med din mobiltelefon. Så använder du videos i din marknadsföring på sociala medier.


INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR
Breda penseldrag med extra mycket färg på tänk, kreativitet och attraktion.
Ämnen: Rörlig bild, Employer Branding, Social recruiting, Jobb & karriär och DISC.


REKRYTERINGSUTBILDNING
För rekryterande medarbetare, chefer och ledare som vill höja sin förmåga i alla delar av urvalsprocessen, från kravprofil till slutkandidat.    
 

RÅDGIVNING - COACHNING
-------------------------------------------------------------------

OUTPLACEMENT
Individuellt skräddarsydda program. Målet är att uppsagda får rätt stöd i deras förändring och finner en långsiktig lösning. 


UTVECKLING & COACHNING
För chefer och ledare som vill utvecklas inom sitt personliga ledarskap, göra karriärsförändringar (internt eller externt) eller profilera sitt personliga varumärke.   


EXTENDED DISC & JOBMATCH TALENT
Certifierad  i båda verktygen. Fokus på  beteende, kommunikation och ledarskap. För chef, ledare och karriärist som vill utvecklas personligt eller i team.

KUNDER & SAMARBETEN